14 กุมภาพันธ์ 2562 บขส.เดินหน้าใช้น้ำมันบี 20 ลดปัญหาฝุ่น

ที่มา: https://www.tnamcot.com/view/VtwYV5N

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กล่าวถึงปัญหาฝุ่น PM 2.5 ซึ่งขณะนี้รัฐบาลยกระดับการแก้ปัญหาเป็นวาระแห่งชาติและให้ทุกหน่วยงานรับไปดำเนินการหาทางแก้ไขปัญหา ในส่วนของบขส.รถโดยสารทั้งหมดใช้เชื้อเพลิงดีเซล แต่ขณะนี้รถของ บขส.ได้เปลี่ยนไปใช้ดีเซลบี 20 จำนวน 200 คัน  ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงสะอาดแล้ว และกำลังเร่งขยายผลไปยังรถเช่าที่ บขส.ทำสัญญากับผู้ประกอบการอีก 300 คัน ให้สามารถใช้น้ำมันบี 20 ได้ รวมทั้งจะเปิดเจรจากับผู้ประกอบการรถโดยสารเอกชนอีกกว่า 4,000 คัน เพื่อให้ทั้งหมดปรับเปลี่ยนมาใช้บี 20 เชื่อว่าจะส่งผลดีต่อการแก้ไขปัญหาฝุ่นได้มาก ขณะเดียวกันระยะยาว 4-5 ปีข้างหน้า การจัดหารถใหม่ของบขส.วางเป้าหมายใช้รถโดยสารพลังงานไฟฟ้าให้เกิดขึ้นในอนาคตเมื่อมีความพร้อมด้านราคาตัวรถและสถานีชาร์จไฟ ทั้งนี้บขส.ยังได้จัดกิจกรรม  Happy CG & Happy CSR  เพื่อดำเนินนโยบายจิตอาสาปลูกฝังพนักงานทำประโยชน์แก่สาธารณะ โดยมีการนำพนักงานและผู้บริหารปลูกต้นรวงผึ้งต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ.-สำนักข่าวไทย